In de faalangstreductie training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Faalangsttraining

De faalangsttraining bestaat uit 8 trainingen van 75 minuten.
(Deze training zal in een groep van maximaal 5 kinderen gegeven worden)

Tussentijds evaluatiegesprek

Het tussentijds evaluatiegesprek (na 4 trainingen) zal ingepland worden tijdens het intakegesprek.
Ook is er na afloop van iedere training tijd om vragen te stellen.

Kosten
€ 265 ,-