Leren concentreren

Deze training is bestemd voor leerlingen uit het Basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
De concentratietraining kan zowel in groepsverband als individueel gevolgd worden.
Tijdens de intake zal het doel(en) bepaald worden, alsmede voor welk traject gekozen wordt.

In deze maatschappij wordt er tegenwoordig heel veel gevraagd van kinderen.
Daarom is het niet vreemd dat kinderen zich niet altijd even goed kunnen concentreren.
Kinderen krijgen veel prikkels binnen op een dag, hierdoor hebben zij al veel aan hun hoofd en dan moeten ze ook nog goed presteren op school in een drukke klas.
Concentratietraining kan uw kind hierbij helpen!

“Kinderen die zich goed kunnen concentreren, hebben betere schoolprestaties, blijkt uit recent onderzoek”.

Een kind is nooit expres ongeconcentreerd. Daar zit altijd een hulpvraag achter.
In deze training zal er gekeken worden om welke hulpvraag het gaat.
De concentratietraining geeft handvatten en er zullen gerichte oefeningen gedaan worden om een kind zich beter te laten concentreren. Een voorbeeld van deze oefeningen is focussen, leren focussen op één ding is nodig om een opdracht goed te maken. Daarnaast worden er veel concentratiespellen gedaan om de concentratie op speelse wijze te leren, maar ook om het zelfvertrouwen te verhogen.

Onderstaande spelletjes worden in de trainingen variërend gedaan:

1

Spelletjes om onrust en spanning te verminderen

2

Rustgevende waarnemingsspelletjes

3

Kim-spelletjes (Kim is een verzamelnaam voor allerlei spellen waarbij je je zintuigen moet gebruiken)

4

Reactie- en concentratiespelletjes

5

Concentratie en bewegingsspelletjes.

Concentratietraining  (nog een andere foto erbij zoeken)

De concentratietraining bestaat uit 6 trainingen van 60 minuten.
(Deze training zal in een groep van maximaal 4 kinderen gegeven worden)

Oudergesprek
Het tussentijds evaluatiegesprek (na 3 trainingen) zal ingepland worden tijdens het intakegesprek.
Ook is er na afloop van iedere training tijd om vragen te stellen.

Kosten
€ 195 ,-