Praktijk Joyce 4 kids

Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF bestand »

 • U kunt uw kind voor een training inschrijven door middel van het digitale inschrijfformulier op de website. Als u zich inschrijft via het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Praktijk Joyce 4 kids. Na het inschrijven ontvangt u via de mail een factuur met betalingsgegevens.
 • Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Uw definitieve inschrijving voor een training volgt na ontvangst van het trainingsgeld. U ontvangt hiervan een bevestiging via de mail. De betaling dient twee weken voor aanvang van de eerste training betaald te zijn en op de rekening van Praktijk Joyce 4 kids te staan.
 • Individuele trainingen/coaching vinden plaats na het maken van een afspraak door middel van het contactformulier, e-mail of telefonisch. U krijgt altijd een bevestiging via de mail van de gemaakte afspraak. De betaling dienst uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak op de rekening van Praktijk Joyce 4 kids te staan.
 • De trainingsdata en tijd wordt bij aanmelding van voldoende deelnemers gepland in overleg met ouders. Het minimum aantal is twee deelnemers.
 • Tijdens de trainingen of individuele training/coaching kunnen er foto’s gemaakt worden van de deelnemers. De foto’s kunnen worden gebruikt voor publicatie doeleinden, zoals de website. De foto’s zullen alleen gebruikt worden voor publicatie mits voorafgaand toestemming door ouders gegeven is.
 • Praktijk Joyce 4 kids is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de trainingen/coaching. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.
 • Als uw kind niet aanwezig kan zijn bij een groepstraining, kunt u dit via de mail of telefoon doorgeven. Het liefst 24 uur voor de training. Terugbetaling van een gemiste training is niet mogelijk, wel kan ik uw kind een individuele training van een half uur geven in overleg.
 • Er is geen officiële wachtruimte bij de praktijk. Dit betekent dat uw kind wordt gebracht en na afloop van de training/coaching op de afgesproken tijd weer op wordt gehaald.
 • Bij ziekte en/of uitval van de docente voor de dag van de training zal Praktijk Joyce 4 kids u hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Praktijk Joyce 4 kids zal zo spoedig mogelijk met een alternatieve data komen om de training in te halen.
 • Deelname aan een training bij Praktijk Joyce 4 kids geschiedt volledig op vrijwillige basis en op eigen risico.
 • Praktijk Joyce 4 kids is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Praktijk Joyce 4 kids aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de trainingen.
 • Het lesmateriaal mag niet anders gebruikt worden dan voor persoonlijke studie. Het is de deelnemers of ouders van de deelnemers niet toegestaan het lesmateriaal te gebruiken voor (eigen) commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeven van derden.
 • Praktijk Joyce 4 kids heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van de training en de tarieven aan te passen. Een overzicht van de actuele tarieven kunt u op de website vinden.