Praktijk Joyce 4 kids

Werkwijze

Intake
In het eerste contact (telefonisch of per mail) bespreken we globaal de behoefte. De volgende stap is een kennismakings- en intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal kwijt, uw vragen stellen en zal ik ook een aantal vragen stellen om te ontdekken wat ik voor u en uw kind kan betekenen. Samen inventariseren we de hulpvraag en stemmen we af wat u wilt bereiken; de verwachte resultaten.

Coaching
De individuele coaching bestaat uit een aantal sessies van 60 minuten, dit zal afhankelijk van de hulpvraag rond de 4 tot 8 sessies zijn.
In de sessies met uw kind maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodieken, o.a.:
– Coachee spel
– StarChild Skills
– Coole kikker spellen
– Coaching kaarten
– Kids’ skills
– Boeken
– Evt. trainingen zoals faalangst, concentratie, gevoelens en emoties etc.

‘’ Uw kind staat centraal tijdens de coaching ‘’
De coaching heeft als doel uw kind te versterken, door zijn/haar eigen kracht, talenten en kwaliteiten te ontdekken. En daarnaast om uw kind te laten groeien in zijn/haar zelfvertrouwen. Zelfbewustwording is belangrijk, zodat het kind zich verder kan ontwikkelen. Tijdens de coaching werk ik vooral met activiteiten die het kind aanspreken. Ik spring hierbij in op de behoefte van uw kind tijdens de sessie.

Privacy
Alles wat besproken is tijdens of in het kader van de coaching is vertrouwelijke informatie.

Evaluatiegesprek
Na vier sessies volgt een evaluatiegesprek. Dit kan afhankelijk van het verloop een tussentijds- of een eindgesprek zijn. Hierin delen we de ervaringen en de eventueel gewenste verdere begeleiding van uw kind. Het kan ook zijn dat u en uw kind behoefte hebben om in de periode daarna met langere tussenpozen, uw kind nog een aantal keer terug te laten komen.